Dalton aan tafel © Kleine Tijger
Mission Statement

Kleine Tijger vzw is opgericht ter nagedachtenis van Dalton Lazic, die op driejarige leeftijd overleed aan een kwaadaardige hersentumor. 
Dalton vond het fijn in het ziekenhuis. Daar was altijd ‘actie’!
Zijn wereld was daar een stukje groter dan thuis…

Kleine Tijger wil zwaar zieke kinderen wapenen in hun strijd om hun ziekte te overwinnen, mentaal en fysiek.
Door kunst in te zetten als therapie, stimulans en afleiding enerzijds – en door het occasioneel steunen van onderzoek naar pediatrische kanker anderzijds.

De vereniging heeft als voornaamste doelstelling ernstig zieke kinderen culturele activiteiten te bieden.
Door activiteiten te organiseren in een veilige omgeving op hun maat, kunnen de patiëntjes uitbreken uit hun ziekte en hun isolement. We herstellen zo een deel van hun sociale mogelijkheden en vergroten hun blik op de wereld. Daarnaast prikkelt en helpt het hen om hun eigen wereldje binnenin te verkennen, te verwerken en te delen.

Kleine Tijger wil ernstig zieke kinderen de tools aanreiken om het maximum te halen uit hun mogelijkheden en zich te ontwikkelen tot veerkrachtige, wereldse, sociale, zelfbewuste, creatieve en expressieve mensen.
We geloven in de duurzaamheid van cultuurparticipatie bij kinderen en denken dat dit een cruciaal verschil kan maken in de ontwikkeling van zwaar zieke kinderen. Door een grotere waaier aan prikkels te bieden vermindert immers het risico op enige ontwikkelingsachterstand die de kinderen zouden kunnen oplopen door hun ziekte, behandeling en beperkingen ten gevolge daarvan.

Meer ‘actie’ in en rond het ziekenhuis verzacht en bevordert de behandeling en tilt het contact met de zorgverleners naar een ander niveau. Zo kan cultuur als echte Genees-kunst fungeren en bijdragen aan de daadwerkelijke genezing van de patiënten.

De VZW heeft hierbij onder meer volgende activiteiten tot voorwerp:

  • voorstellingen (van uitvoerende en scheppende kunsten;
    theater, muziek, vertelling, voorlezen, schrijven, circus, literatuur, film, poëzie, dans, beeldende kunst,…)
  • opzetten van acties en benefieten / wervingsacties / sponsoracties / commerciële acties
  • workshops / lessen / ateliers / studio
  • exposities / toonmomenten
  • digitale / online events
  • wandelingen / ontmoetingsmomenten
  • evenementen / spektakels / feesten
  • eigen creaties / producties / verkoop / promotie

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel en haar voorwerp, met inbegrip van bijkomstige winstgevende activiteiten, waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van het doel van de vzw.

Statuten-staatsblad